Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi trên toàn cầu

Sun Life cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi. Sử dụng thông tin một cách đúng đắn là nền tảng cơ bản cho sự thành công của chúng tôi; đem đến cho chúng tôi sự thấu hiểu để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ vào đúng thời điểm và theo phương thức phù hợp. Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho tất cả các công ty thành viên và chi nhánh hoạt động trên toàn cầu.

Cam kết về quyền riêng tư không những là việc tuân thủ với các quy định của pháp luật về quyền riêng tư; mà còn là việc làm điều đúng đắng để bảo vệ cuộc sống của hàng triệu người mà chúng tôi liên kết mỗi ngày qua việc sử dụng thông tin cá nhân của họ, thông tin mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được. Chúng tôi cam kết các nguyên tắc sau để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn:

  • Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn cũng như giao dịch giữa bạn với chúng tôi một cách bảo mật tuyệt đối.
  • Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn chỉ với mục đích duy nhất là cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tài chính và bảo hiểm một cách tốt nhất, phù hợp với nhu cầu cuộc sống của bạn.
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách hợp pháp và công bằng.
  • Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chưa nhận được sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp được phép hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhân viên, đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như các công ty liên kết để thay mặt cho chúng tôi cung cấp, quản lý và phục vụ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Một số dịch vụ như xử lý thông tin sẽ được các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thay mặt cho chúng tôi, gọi chung là bên thứ ba, cũng tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên, đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở các quốc gia khác nơi mà thông tin được thu thập.
  • Chúng tôi chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin được chuyển giao cho các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba, cho dù họ ở bất cứ nơi nào, phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tuyệt mật theo các chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì các quy trình thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ được chính xác và cập nhật khi cần thiết. Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân của mình, trong phạm vi cho phép của pháp luật, nếu bạn tin rằng các thông tin mà chúng tôi hiện có là chưa chính xác.
  • Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu về truy xuất hoặc điều chỉnh thông thông tin cá nhân của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Trong trường hợp pháp luật không cho phép bạn truy xuất thông tin, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao yêu cầu truy xuất thông tin bị từ chối.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp về kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn sự mất mát, mất cắp, tiết lộ thông tin, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi thông tin trái phép. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin trên cơ sở cần phải biết để thực hiện công việc của từng cá nhân hoặc bộ phận.

Quyền riêng tư trực tuyến

Sun Life Financial có những biện pháp bảo mật về vật lý, hệ thống và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân được cung cấp thông qua các hoạt động và giao dịch trực tuyến. Tham khảo thêm về công cụ mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin trực tuyến của bạn.

Trên một số trang web, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu trực tuyến để cải thiện các chức năng, tăng cường tính bảo mật và đánh giá tính hiệu quả của trang web và các hoạt động quảng cáo của chúng tôi, hay cung cấp cho khách truy cập một trải nghiệm trực tuyến đa dạng. Tham khảo thêm thông tin về việc sử dụng cookies và web beacons của chúng tôi tại Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến.

Các chính sách và quy tắc về quyền riêng tư tại địa phương

Chúng tôi là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính quốc tế, hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại một số quốc gia mà chúng tôi hoạt động kinh doanh, cam kết về quyền riêng tư này được bổ sung bởi các chính sách hoặc quy tắc về quyền riêng tư chi tiết hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia đó. Khi bạn truy cập hoặc liên kết đến trang web Sun Life địa phương, hãy đọc tuyên bố về quyền riêng tư trên trang web đó để xác định các chính sách hoặc quy tắc địa phương nào áp dụng cho thông tin của bạn trong khu vực đó.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi có Trưởng Phòng phụ trách về quyền riêng tư tại Tập đoàn làm việc tại trụ sở chính tại Toronto, Canada và các nhân viên phụ trách về quyền riêng tư ở mỗi khu vực nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay khiếu nại nào về việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn tại Sun Life, xin vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách về quyền riêng tư tại khu vực của bạn:

Sun Life có thể cập nhật và sửa đổi bản cam kết về quyền riêng tư tin này theo thời gian.

Bạn có câu hỏi về quyền riêng tư?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách và phương pháp bảo mật, hãy liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi qua email privacyofficer@sunlife.com.

Chọn khu vực khác

Tìm thông tin về gian lận, bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý cho địa điểm mà bạn làm việc với Sun Life.

 

Chọn khu vực khác