Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn tại Sun Life ở Việt Nam

Điều chúng tôi muốn bạn biết về cam kết mà chúng tôi đưa ra về việc bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn..

Quyền riêng tư của bạn tại Sun Life ở Việt Nam

Điều chúng tôi muốn bạn biết về cam kết mà chúng tôi đưa ra về việc bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn..

Quyền riêng tư là gì và vì sao quyền này lại quan trọng?

Quyền riêng tư không chỉ liên quan đến việc bảo vệ bạn khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình khi dùng sản phẩm, dịch vụ hay trang web của chúng tôi. Quyền riêng tư còn là nghĩa vụ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin này với mục đích mà chúng tôi đã giải thích với bạn.

Tập đoàn Sun Life chúng tôi có bề dày lịch sử về bảo vệ thông tin khách hàng. Thông tin của bạn cho phép chúng tôi mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể.

Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi

Làm điều đúng đắn cho hàng triệu khách hàng mua bảo hiểm mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm tuyên bố về quyền riêng tư trên toàn cầu

Tôn trọng quyền riêng tư của bạn ở Việt Nam

Những tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đề ra cho việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn ở Việt Nam

Bạn có câu hỏi về quyền riêng tư?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách và phương pháp bảo mật, hãy liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi qua email privacyofficer@sunlife.com.

Chọn khu vực khác

Tìm thông tin về gian lận, bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý cho địa điểm mà bạn làm việc với Sun Life.

 

Chọn khu vực khác