Bảo mật

Bảo mật thông tin tại Sun Life Việt Nam

Chúng tôi cam kết an toàn thông tin của bạn khi bạn giao dịch trực tuyến với chúng tôi.

Bảo mật thông tin tại Sun Life Việt Nam

Chúng tôi cam kết an toàn thông tin của bạn khi bạn giao dịch trực tuyến với chúng tôi.

Bảo mật tại Sun Life

Bảo mật ở Sun Life là kết quả của sự kết hợp giữa con người, quy trình và công nghệ để bảo vệ thông tin của bạn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Tại Sun Life, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật ninh mạnh mẽ để bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi chúng tôi liên lạc với bạn.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ thông tin trực tuyến của bạn

Bạn có thể tự bảo vệ thông tin như thế nào

Bạn cũng có thể làm rất nhiều việc để bảo vệ chính mình, từ cài đặt mật khẩu mạnh đến phần mềm chống vi-rút , hoặc cài đặt tường lửa cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ thông tin của bạn

Chọn khu vực khác

Tìm thông tin về gian lận, bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý cho địa điểm mà bạn làm việc với Sun Life.

 

Chọn khu vực khác