Pháp lý

Thông báo pháp lý liên quan đến việc sử dụng Trang web Sun Life

Thông báo pháp lý liên quan đến việc sử dụng Trang web Sun Life

Bảo mật

Sun Life và các công ty thành viên cam kết tôn trọng quyền riêng tư thông tin cá nhân của quý khách. Do Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được quý khách nhập trên trang web này hoặc gửi cho chúng tôi qua đường truyền Internet. Sun Life, các công ty thành viên và những người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà quý khách hoặc những người khác phải gánh chịu trong việc các thông tin cá nhân này không được bảo mật.

Điều kiện sử dụng

Không có nội dung nào trên trang web này cấu thành đề nghị mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của Sun Life và các công ty thành viên. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều phải tuân theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng đang có hiệu lực.

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp tại những vùng lãnh thổ được cấp phép kinh doanh. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp trên tất cả các khu vực địa lý.

Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Trang web này không cung cấp cho quý khách bất kỳ tư vấn riêng nào về tài chính, kế toán hoặc thuế. Thông tin trên trang web này không được dùng để thay thế cho tư vấn mà quý khách có thể nhận được từ người đại diện hoặc chuyên gia tư vấn của Sun Life và các công ty thành viên. Trang web này không cung cấp cho quý khách bất kỳ tư vấn pháp lý nào. Nếu quý khách cần tư vấn pháp lý, vui lòng tham khảo luật sư của quý khách.

Thông tin trên trang web là đáng tin cậy vào thời điểm cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo mọi thông tin sẽ chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời. Tất cả thông tin trong trang web này có thể thay đổi theo thời gian mà không cần phải thông báo.

Các trang web khác được truy cập qua các đường dẫn liên kết từ trang web này đã được tạo ra bởi bên độc lập khác. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được truyền tải từ các trang web khác nêu trên. Danh sách tổ chức được liệt kê trong trang web này không được hiểu là sự chứng thực đối với các dịch vụ hoặc sản phẩm của tổ chức đó của Sun Life và các công ty thành viên hoặc những người đại diện.

Việc quý khách sử dụng trang web là quý khách hoàn toàn chịu rủi ro. Sun Life, các công ty thành viên và những người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc hư hại nào phát sinh từ việc quý khách sử dụng trang web này, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc thù, từ bên thứ ba hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với trang web hoặc nội dung trên trang web.

Bản quyền

Nội dung của trang web này được bảo hộ. Người dùng trang web này được quyền sao chép thông tin để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại nhưng không được tái bản hoặc sao chép toàn bộ nội dung mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Sun Life. Tái bản và sao chép toàn bộ gồm bất kỳ hành vi tải lên, tải xuống hoặc truy cập thông tin trên trang web qua mạng Internet hoặc bất kỳ hệ thống máy tính của địa phương hay quốc tế. Cần phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin trong trường hợp quý khách sao chép hoặc công bố các tài liệu của chúng tôi. Nếu quý khách cần thêm thông tin về việc sử dụng để tạo thông tin trên trang web này hoặc nếu quý khách muốn xin phép sao chép toàn bộ hoặc tái bản bất kỳ tài liệu nào trên trang web này, vui lòng gửi yêu cầu qua e-mail hoặc liên hệ Public and Corporate Affairs Department tại Số 1, York Street, Toronto, Ontario, M5J 0B6 Canada. Mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến việc chúng tôi có hành động pháp lý tương ứng. Sun Life và các công ty thành viên từ chối mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ bất kỳ hành vi điều chỉnh hoặc sao chép toàn bộ một cách trái phép thông tin trên trang web này.

Nhãn hiệu

Công ty bảo hiểm Sun Life của Canada và các công ty liên kết sở hữu tất cả các nhãn hiệu được sử dụng hoặc liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được Sun Life cung cấp. Nhãn hiệu được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Canada và nước ngoài. Các nhãn hiệu này đều đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.

An ninh mạng

Chúng tôi đã phát triển một bộ chính sách và các biện pháp an ninh nhằm theo kịp tiến bộ về kỹ thuật trong các công nghệ an ninh mạng.

Chúng tôi đã cài đặt các cơ chế để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu được lưu trữ trong phần cứng hệ thống, trong quá trình di chuyển, được hiển thị trên trang web và quy trình sao lưu cơ sở dữ liệu thích hợp để đảm bảo an ninh mạng.

Chọn khu vực khác

Tìm thông tin về gian lận, bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý cho địa điểm mà bạn làm việc với Sun Life.

 

Chọn khu vực khác