Bảo mật là gì và tại sao lại quan trọng?

Bảo mật không chỉ là sự bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ cũng như khi truy cập các trang web của chúng tôi. Đó còn là nghĩa vụ của chúng tôi khi chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin này cho các mục đích mà chúng tôi đã đề cập khi trao đổi với bạn.

Tại các công ty thuộc Tập đoàn Sun Life, chúng tôi có một lịch sử lâu dài về việc bảo vệ thông tin khách hàng. Thông tin của bạn cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất có thể. Cam kết bảo mật thông tin toàn cầu của chúng tôi hướng dẫn các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, như cách chúng tôi bảo mật thông tin của bạn tại Việt Nam hay Công bố bảo mật thông tin trực tuyến, tất cả những điều đó chúng tôi đều cam kết thực hiện.

Chọn Sun Life ở khu vực khác

Tìm thông tin pháp lý, quyền riêng tư, bảo mật và gian lận cụ thể cho nơi bạn kinh doanh với Sun Life.

Chọn vùng Sun Life khác

Câu hỏi về quyền riêng tư

Man in glasses, smiling.
Nếu bạn có câu hỏi về chính sách và phương pháp bảo mật, hãy liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi qua email privacyofficer@sunlife.com.